HİZMET SÖZLEŞMESİ

Bir taraftan aşağıda “Şirket” olarak anılan Todeza Ticaret Limited ile diğer taraftan aşağıda “Kullanıcı” olarak anılan üye arasında, aşağıda “Site” olarak anılan www.firsatkibris.com sitesi üzerinden sunulacak hizmetler hususunda aşağıda gösterilen şartlar muvacehesinde bir Hizmet Sözleşmesi akdolunur.

1. Şirketin Sunacağı Hizmet ve Sorumlulukları

1.1 Şirket, Fasıl 113 Şirketler Yasası tahtında kurulmuş bir limited şirket olup Şht. Mustafa Yerlioğlu Sokak, Hacı Ali Apartmanı 12, Zemin Kat, Daire 2 adresinde faaliyet göstermektedir.

 1.2 Şirket, taraflar dışındaki üçüncü kişilerin mal ve hizmetlerini satmak ve/veya pazarlamak maksadıyla ıstar edeceği kuponları Site vasıtasıyla pazarlama hizmeti sunar.

1.3 Şirket, kuponlarda belirtilen hizmetlerin yerine getirilmesinde ve/veya  malların teslim edilmesinde ve/veya hizmetlerde ve/veya mallarda var olan ve/veya meydana gelen herhangi bir kusurdan ve/veya arızadan ve/veya gecikmeden dolayı herhangi bir surette sorumluluk taşımaz. Ancak, Şirket pazarladığı kuponları ıstar eden üçüncü kişilerin, kuponlar vasıtasıyla sunmayı ve/veya teslim etmeyi taahhüt ettikleri hizmeti ve/veya malı sunmaktan ve/veya teslim etmekten kaçınmasından ötürü sorumlu tutulabilir.

1.4 Şirket tarafından pazarlanan kuponlar, ne somut bir hizmete, ne somut bir mala (mal kuponu) ne de belirli bir hizmet ya da mal değerine (değer kuponu) yöneliktir.

2. Kuponların Pazarlanması, Pazarlama Süresi, Ödemeler

2.1 Giriş sayfasında “Hemen Al” butonuna basın.

2.2 Arzu ettiğiniz kupon sayısını seçin.

2.3 Adınızı, e-posta adresinizi ve banka (soyadı, hesap numarası, banka kodu, banka adı) ya da kredi kartı bilgilerinizi girin.

2.4 Alım teklifiniz, “Hemen Al” butonuna basmanız suretiyle sunulmuş olacaktır. Alım teklifinizin Şirket tarafından kabulü, size kupon kodunun gönderilmesi ile gerçekleştirilir.

2.5 Satış süresinin bitimine kadar kredi kartı limitiniz dahilinde satış bedeli tutarında blokaj konulacaktır.

2.6 Size belirtilen satış süresinin bitiminden sonra asgari katılımcı sayısına ulaşıldığında ve yaptığınız ödemeyi başarılı bir şekilde kayda geçirdiğimizde, size kuponu e-posta aracılığı ile ileteceğiz.

2.7 Kuponu basın ve onu ilgili işyerinde hizmete ya da mala çevirin.

2.8 Bir kuponun pazarlanması ile ilgili süre sınırlıdır ve Şirket tarafından her bir teklif için ayrı ayrı belirlenir. Süre sona erdikten sonra ilgili hizmet ya da mala ilişkin kuponun satın alınması mümkün olmayacaktır.

2.9 Kuponun satışı ancak yaptığınız ödemenin Şirket tarafından başarılı şekilde kayda geçirilmesiyle vuku bulur. Şayet yapacağınız ödeme ilk denemede başarılı olmazsa (örn. belirtilen banka hesabı mevcut değilse, hesap yeterli bakiye arz etmiyorsa, kredi kartı numarası yanlış ise ya da kredi kartı limitini doldurmuşsa) kupon satışı gerçekleştirilmez.

2.10 Kupon başarılı bir şekilde satın alındıktan sonra, kayıt işleminde belirtmiş olduğunuz e-posta adresinize ve cep telefonunuza gönderilir. E-posta hesabınızın doğruluğu tamamen sizin vermiş olduğunuz adresin geçerli olması ile ilgilidir. Yanlış adres yazımlarından kaynaklanan kupon gönderimi gerçekleşmemesi durumunda Şirketin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Kuponun gönderimi, yapılan ödeme banka hesabımızda kayda geçer geçmez gerçekleştirilir.

2.11 Her kuponun üzerinde, kupona konu mal ve/veya hizmeti arz eden üçüncü kişinin kuponu hizmete ya da mala çevirirken kendisinde mevcut bir listeden karşılaştırdığı iki kod numarası bulunmaktadır.

2.12 Kupon devredilebilir.

2.13 Kuponların çoğaltılması, üzerinde değişiklik yapılması ya da manipüle edilmesi yasaktır. Şirket, kuponun yasalara ve/veya bu Sözleşmeye aykırı bir şekilde çoğaltıldığına dair gerekçeli bir şüphe taşıması halinde, kaydedilen bilgileri kupona konu mal ve/veya hizmeti arz eden üçüncü kişiye iletme ve yargı yoluna gitme hakkını mahfuz tutar.

2.14 Şayet farklı bir husus belirtilmemişse, her bir kupon yalnızca bir kere kullanılabilir. Şayet kupon tümüyle kullanılmazsa ya da hizmetten eksiksiz yararlanılmazsa, arada kullanılmayan fark iptal olur. Böyle bir durumda, aradaki Şirketin herhangi bir para miktarını iade etmesi söz konusu olamaz.

2.15 Şayet farklı bir husus belirtilmemişse, kupon, hizmetlerden süresiz olarak yararlanma ya da mal satın alma hakkı tanımamaktadır.

2.16 Şayet kupon üzerinde bir geçerlilik süresi belirtilmişse, kupon yalnızca bu geçerlilik süresi içerisinde hizmete ya da mala dönüştürülebilir; bu süre dahilinde hizmete ya da mala dönüştürülmemiş olan kupon hakkında geçerlilik süresi dolduktan sonra ücret iadesi de dahil olmak üzere herhangi bir hak talep edilemez.

2.17 Kuponu teslim aldığınız tarihten ya da sözleşmenin imzalandığı tarihten  itibaren yedi gün içerisinde herhangi bir neden ileri sürmeksizin, bir metin şeklinde (ör: mektup ya da e-posta) ya da kuponu geri göndererek ya da reddederek sözleşmeden cayma hakkınız var olup, cayma bildiriminin tarafımıza ulaşması tarihinden itibaren on gün içinde almış olduğunuz bedeli iade etmeyi taahhüt ederiz. Yukarıda belirtilen yedi günlük süre içerisinde yapılmayan iade talepleri geçersiz sayılacaktır.

3. Diğer Kurallar

3.1 Şirket, Sitenin kapsamını ve kullanışlılığını zaman zaman ve/veya gerektiğinde değiştirme, kısıtlama ya da Siteyi durdurma hakkını haizdir. Bakım çalışmaları, geliştirme çalışmaları ve/veya başka arızalar kullanım imkânlarını kısıtlayabilir ve/veya bazen durdurabilir. Bu meyanda veri kaybı da meydana gelebilir. Bu nedenle Şirket hizmetin kullanılabilirliği ya da teknik arızaların ya da veri kayıplarının husule gelmemesi ile ilgili garanti üstlenmez.

3.2 Şirket, hizmetlerin telif ve diğer haklarını ve aynı zamanda yayınlanan içeriklerin, bilgilerin, resimlerin, videoların ve veri bankalarının bilumum telif haklarını ve diğer hakları (bundan böyle “Korunan Mülkiyet”) korur. Yazılı onay almaksızın Korunan Mülkiyette bir değişiklik yapılması, çoğaltılması, yayınlanması, üçüncü şahıslara iletilmesi ve/veya farklı bir şekilde kullanılması, kesinlikle yasaktır. Şirketin yazılı izni alınmaksızın, herhangi bir surette Siteden alınan belge, bilgi ve görseller üzerinde Şirketin herhangi bir sorumluluğu yoktur.

3.3 Kullanıcı, Kuponu satın almakla birlikte Şirketin, kişisel bilgilerini ve kendisi ile kurulacak iletişim dolayısıyla oluşacak verileri muhafaza etmesine ve zaman zaman Kullanıcıya bilgiler iletmesi amacıyla kullanmasına muvafakat etmiş sayılır. Üyeliğin sona ermesinden sonra Şirket, Kullanıcıya ait herhangi bir veriyi herhangi bir surette kullanamaz.

3.4 Şirket, zaman zaman ve/veya gerektikçe bu Sözleşme Kurallarını tek taraflı olarak değiştirebilir. Böyle bir durumda, yapılan değişiklikler derhal sitenin ana sayfasında belirtilir ve e-posta marifetiyle üyelere de gönderilir.

4. İhtilafların Çözümü

4.1 Bu Sözleşmeden ve/veya Sitenin kullanımından kaynaklanacak ihtilaflar, münhasıran KKTC Mevzuatına uygun olarak çözümlenir.

4.2 Bu Sözleşmeden ve/veya Sitenin kullanımından kaynaklanacak ihtilaflar Lefkoşa Kaza Mahkemesi tarafından çözümlenir.

4.3 Bu Sözleşmeden ve/veya Sitenin kullanımından kaynaklanacak ihtilaflar dolayısıyla başlatılacak yargısal işlemlerde Kullanıcıya yapılacak tebliğler, Kullanıcının kayıt esnasında beyan ettiği adrese bırakılmak suretiyle tebliğ edilecektir. Böyle bir adresin bulunmaması ve/veya belirtilen adrese herhangi bir surette tebliğ yapılamaması halinde; tebligat, tebliğ edilecek evrakın ve/veya Lefkoşa Kaza Mahkemesi tarafından uygun görülecek bir özetinin KKTC’de yayınlanan günlük bir gazetede en az bir defa yayınlanması suretiyle gerçekleştirilmiş sayılacaktır.